Потъват кредити за 300 млн. лева

Над 300 млн. лева са банковите кредити, които не се обслужват редовно от гражданите, сочат данните на БНБ към август. Две трети от тази сума, или над 205 млн. лв., са лошите потребителски заеми. Към края на месеца всички отпуснати пари за текущо потребление са 5,1 млрд. лв. Така нередовните са около 4% от обема им. При ипотечните сумата на необслужваните набъбва до 105 млн. лв., при раздадени от банките 4,8 млрд. лв. Тук необслужваните заеми са около 2,2 на сто. Още около 25 млн. лв. са необслужваните заеми, класифицирани от БНБ като „други“.

Въпреки сериозната сума като общ процент нередовните кредити са твърде малко. Затова и няма повод за тревога, смятат финансистите. Като цяло в последните години необслужваните заеми се движат около 7 на сто от всички отпуснати средства. В края на август всички кредити за домакинства достигат 12,6 млрд. лв. Нарастването за година е над 50%. Фирмите се оказват по-изрядни в кредитната дисциплина. Необслужваните са около 343 млн. лв., което е нищожен процент – около 1,8 на сто. Към август раздадените на предприятия кредити достигат 19 млрд. лв. Годишното увеличение е 57,9 на сто.

През септември се очаква статистиката да регистрира по-нисък ръст на заемите, защото влязоха в сила рестрикциите на БНБ срещу кредитния ръст. Според експерти обаче това може да повиши дела на необслужваните заеми, ако се увеличи размерът на погасителните вноски.

Публикувано на 28 август, 2007 в 4:21 am | 1 коментар | България, големия бизнес, кредити
12345 (без глас)
Loading...

Броят на картите Visa е нараснал с 88% към края на март

Повече от 255 млн.. долара са похарчени за първото тримесечие на годината с карти Visa, а общият брой на направените транзакции е достигнал 3.7 млн., съобщават от картовия оператор. Съпоставката със същия период на миналата година сочи, че нарастването и на двата показателя е повече от двойно. Съществено увеличение се наблюдава и по отношение на стойността и честотата на направените в търговски обекти покупки, като за периода март 2005 г. – март 2006 г. с Visa в търговската мрежа са похарчени повече от 56.2 млн. долара. „Нарастването нa броя на транзакциите в търговски обекти е ясен показател, че все повече българи редовно използват своите карти Visa в ежедневието си при закупуване на различни стоки и услуги“, каза Каталин Крецу, вицепрезидент за Румъния и България на Visa International CEMEA. В края на март броят на издадените в България карти Visa е достигнал 653 866, което представлява увеличение с 88% в сравнение със същия период на предходната година. „Безналичните плащания допринасят за по-голямата прозрачност, ликвидност и стабилност на българската икономика. Следващия етап от развитието на пазара ще бъде сегментиране на съществуващото портфолио от карти – с кредитни и дебитни програми, както за индивидуални лица, така и за бизнес клиенти. Уверени сме в потенциала на българския пазар“, добави Каталин Крецу.

Публикувано на 28 март, 2007 в 4:21 am | без коментар | кредити
12345 (без глас)
Loading...